Thép Tiến Lên cắt lỗ toàn bộ danh mục cổ phiếu IJC, SHB, VIX

09/02/2024 08:15

Cuối năm 2023, danh mục đầu tư chứng khoán của Thép Tiến Lên chỉ còn vỏn vẹn 3 tỷ đồng sau khi doanh nghiệp này cắt lỗ toàn bộ cổ phiếu IJC, SHB, VIX.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã: TLH) ghi nhận tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023 giảm nhẹ 1,7% so với đầu năm, đạt 4.128 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 2.413,4 tỷ đồng, chiếm 58,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 820,7 tỷ đồng, chiếm 19,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 312,9 tỷ đồng, chiếm 7,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 119,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 447,4 tỷ đồng, lên 820,7 tỷ đồng; tồn kho giảm 19,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 580,9 tỷ đồng, về 2.413,4 tỷ đồng…

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2023, danh mục đầu tư chứng khoán đã giảm mạnh từ 105,6 tỷ đồng, về chỉ còn 3,1 tỷ đồng. Trong đó, Thép Tiến Lên cho biết năm 2023 đã bán ra cắt lỗ toàn bộ cổ phiếu IJC, SHB, VIX, chỉ còn đầu tư 3,1 tỷ đồng các cổ phiếu khác, tương ứng trích lập 1,3 tỷ đồng.

Hồ sơ doanh nghiệp - Thép Tiến Lên cắt lỗ toàn bộ danh mục cổ phiếu IJC, SHB, VIX

Thép Tiến Lên cắt lỗ toàn bộ danh mục cổ phiếu IJC, SHB, VIX.

Về tình hình kinh doanh, quý IV/2023 Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.168 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Với việc không còn kinh doanh dưới giá vốn nên công ty lãi gộp 33 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gộp 51 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động cốt lõi của Thép Tiến Lên khởi sắc khi ngành thép có dấu hiệu xoay chiều và nhu cầu tiêu thụ tăng trở lại. Tuy vậy, mức lãi gộp èo uột này không đủ để bù những khoản chi phí khác. Trong quý IV vừa qua, chi phí tài chính giảm mạnh 51% so với cùng kỳ, xuống 34 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính. Còn chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 11 tỷ đồng và 13 tỷ đồng.

Kết quả quý IV, Thép Tiến Lên ghi nhận lỗ sau thuế hơn 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 114 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý có lãi liên tiếp, doanh nghiệp này đã lỗ trở lại trong quý cuối năm 2023.

Cả năm 2023, Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu đạt 6.157 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ở mức 4 tỷ đồng, giảm tới 47% so với mức thực hiện năm 2022 và chỉ mới hoàn thành 4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Doanh nghiệp này cho biết, thị trường tiêu thụ thép gặp nhiều khó khăn, sản lượng và giá bán giảm trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào cao. Ngoài ra, việc thua lỗ vì đầu tư chứng khoán cũng là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của công ty giảm mạnh.

Về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 6,6% so với đầu năm về mức 1.450 tỷ đồng và chiếm 35,1% tổng nguồn vốn.