Loạt công trình trọng điểm ở Đà Nẵng thực hiện đến đâu?

Những ngày cuối năm, chính quyền thành phố Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư thúc đẩy nhà thầu tăng ca thực hiện các công trình trọng điểm.