Chị gái Phó Chủ tịch HĐQT Hòa Phát muốn bán toàn bộ cổ phiếu HPG

Với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân, chị gái Chủ tịch HĐQT Hoà Phát dự kiến thu về hơn 5,5 tỷ đồng sau khi thoái vốn tại HPG.