Xử phạt FLC Stone 170 triệu đồng vì khai thác khoáng sản vượt mốc giới

Ngoài việc phạt hành chính 170 triệu đồng vì khai thác đá ngoài mốc giới với diện tích xâm hại hơn 9.400 m2, tỉnh Thanh Hóa còn buộc FLC Stone khắc phục hậu quả.