Nhà đầu tư nên cân nhắc rủi ro trước khi mua trái phiếu

Bộ Tài chính khuyến cáo nhà đầu tư cá nhân không nên mua TPDN chỉ vì lãi suất cao. (Ảnh: Internet) Bộ Tài chính cho biết, 9 tháng đầu năm 2019 khối lượng phát hành TPDN tăng mạnh so với cùng kỳ...