Vietcombank chi 600 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Đây là lô trái phiếu thứ 3 được Vietcombank mua lại trong năm nay. Trước đó, trong tháng 11, nhà băng đã chi 700 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn.