Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm B1 cho FE Credit

Theo đánh giá từ Moody’s, FE Credit vẫn đang đối diện với một số thách thức như mức độ rủi ro tín dụng cao, vốn hoá suy yếu...