Hậu Giang: Đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành 1.572 căn nhà ở xã hội

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ký Quyết định số 271/KH-UBND ban hành Kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.