Hậu Giang: Đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành 1.572 căn nhà ở xã hội

09/12/2023 20:11

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ký Quyết định số 271/KH-UBND ban hành Kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Kế hoạch nêu trên, tỉnh Hậu Giang phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu đã được xác định tại khoản 2 Mục II Phần thứ tư của Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023.

Theo Đề án, đến năm 2030, tỉnh Hậu Giang được giao tổng số căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành là 1.400 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành 700 căn; giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành 700 căn.

Tỉnh Hậu Giang phấn đấu năm 2025 dự kiến hoàn thành khoảng 110 căn; năm 2026 hoàn thành khoảng 220 căn; năm 2027 hoàn thành khoảng 240 căn; năm 2028 hoàn thành khoảng 285 căn; năm 2029 hoàn thành khoảng 310 căn và năm 2030 hoàn thành khoảng 407 căn. Tổng số căn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành đến hết năm 2030 là 1.572 căn.

Trong đó, dự án đang triển khai là Khu nhà ở xã hội tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, TP.Ngã Bảy. Dự án có quy mô diện tích 11,1 ha, có tổng số 603 căn nhà ở xã hội, do Công ty cổ phần Tập đoàn bất động sản Lan Hưng làm chủ đầu tư. Dự án đang giải phóng mặt bằng.

Dự án nhà ở xã hội trong 20% quỹ đất ở của dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, tại Phường 4, TP. Vị Thanh, có quy mô  diện tích 71,13 ha, tổng số 509 căn nhà ở xã hội. Dự án hiện chưa xác định chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp tại thị trấn Mái Dầm, quy mô diện tích 3,21 ha, tổng số 460 căn nhà ở xã hội. Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 16/3/2022, theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.