Hà Tĩnh: Một công ty bị thu hồi giấy phép phân phối xăng dầu

03/02/2023 20:06

Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà tại Hà Tĩnh vừa bị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà đóng tại thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là 1 trong 6 công ty trên cả nước vừa bị Bộ Công Thương ban hành các quyết định về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Quyết định thu hồi có hiệu lực từ ngày 27/2/2023. Bộ Công thương yêu cầu Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà gửi bản chính Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối về Bộ Công thương trước ngày 15/3/2023.

Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà được Bộ Công thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu ngày 22/5/2020. Công ty này hiện có 4 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc đóng tại huyện Thạch Hà, Thị xã Hồng Lĩnh và Thị xã Kỳ Anh.

Ngoài Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà, 05 công ty khác cũng bị Bộ Công thương ban hành các quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu gồm: Công ty TNHH MTV Dầu khí Bông Sen Vàng (Cần Thơ), Công ty CP Thương mại dầu khí Đại Long (Hà Nội), Công ty CP xăng dầu An Hữu Trà Vinh, Công ty CP Dầu khí Rồng Vàng (Hà Nội) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Petro Oil An Giang.