Tỉnh, thành có tăng trưởng GRDP liên tiếp lọt top 10 cao nhất cả nước trong 5 năm qua

24/09/2022 00:29

Trong giai đoạn 2017-2021, cả nước có 4 tỉnh, thành liên tiếp lọt top 10 địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất.

Vào năm 2017, top 10 tỉnh, thành có tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước gồm: Bắc Ninh (19,13%), Lai Châu (14,57%), Hải Phòng (13,93%), Bắc Giang (13,24%), Thái Nguyên (12,81%), Trà Vinh (12,04%), Hà Nam (10,81%), Thái Bình (10,72%), Quảng Ninh (10,13%) và Lào Cai (10,04%)

Đến năm 2021, top 10 tỉnh, thành có tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước gồm: Hải Phòng (12,38%), Quảng Ninh (10,28%), Gia Lai (9,71%), Ninh Thuận (9%), Hà Nam (8,85%), Thanh Hoá (8,85%), Đắk Nông (8,63%), Hải Dương (8,6%), Vĩnh Phúc (8,02%) và Bắc Giang (7,82%).

So với năm 2017, top 10 tỉnh, thành tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước năm 2021 có sự thay đổi rõ rệt. Trong đó, 4/10 tỉnh, thành vẫn lọt top 10 địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước sau 5 năm.

Cụ thể, các địa phương đó là: Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nam và Quảng Ninh. Đồng thời, 6 địa phương này cũng luôn lọt top 10 địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước trong 5 năm trở lại đây.

Những tỉnh, thành có tăng trưởng GRDP liên tiếp lọt top 10 cao nhất cả nước trong 5 năm qua - Ảnh 1.

Những tỉnh, thành luôn lọt top 10 địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước giai đoạn 2017-2021. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Xét trong cả giai đoạn 2017-2021, Hải Phòng là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP trung bình cao nhất trong những tỉnh, thành có tăng trưởng GRDP luôn lọt top 10 cao nhất cả nước. Cụ thể, tăng trưởng GRDP của Hải Phòng đạt khoảng 14,16%/năm. Xếp thứ hai sau Hải Phòng là Bắc Giang với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 13,274%/năm.

Cùng với đó, Hà Nam và Quảng Ninh có tăng trưởng GRDP trung bình giai đoạn 2017-2021 đạt lần lượt là 10,1%/năm và 10,708%/năm.

So với tốc độ tăng trưởng GRDP trung bình của cả nước trong 5 năm trở lại đây (5,96%/năm), tăng trưởng GRDP trung bình của Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nam và Quảng Ninh đang gấp lần lượt là 2,4 lần; 2,2 lần; 1,7 lần và 1,8 lần.

Trong 5 năm trở lại đây, Hải Phòng là địa phương có số lần dẫn đầu tăng trưởng GRDP cả nước nhiều nhất. Cụ thể, Hải Phòng dẫn đầu tăng trưởng GRDP trong năm 2019 (17,41%) và năm 2021 (12,38%).