KIDO bị phạt và truy thu gần 21 tỷ đồng tiền thuế

30/09/2023 13:08

Do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, Tập đoàn KIDO bị Tổng cục Thuế xử lý vi phạm hành chính và truy thu hàng chục tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (HoSE: KDC) vừa thông báo nhận được quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế trong 3 năm 2020, 2021 và 2022 của Tổng cục Thuế.

Theo đó, doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nên bị phạt vi phạm hành chính hơn 3,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn KIDO phải nộp nghĩa vụ thuế bổ sung bao gồm 11,9 tỷ đồng thuế TNDN (năm 2021, 2022); 1,9 tỷ đồng thuế GTGT (năm 2021, 2022) và 2,1 tỷ đồng thuế TNCN (năm 2020, 2021, 2022).

Đồng thời, tiền chậm nộp thuế mà doanh nghiệp này phải nộp là hơn 1,6 tỷ đồng. Công ty sẽ được giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ thuế tháng 12/2022 là 142,7 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền xử lý về thuế đối với Tập đoàn KIDO là khoảng 21 tỷ đồng.

Hồ sơ doanh nghiệp - KIDO bị phạt và truy thu gần 21 tỷ đồng tiền thuế

KIDO bị phạt và truy thu gần 21 tỷ đồng tiền thuế.

Trong một diến biến tích cực hơn, công ty con của KIDO là Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex, UPCoM: VOC) vừa thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt vào ngày 10/10 tới đây. Thời gian thực hiện thanh toán dự kiến là ngày 20/10/2023.

Tỉ lệ thực hiện là 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ sẽ nhận về 3.000 đồng. Với gần 122 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Vocarimex sẽ phải chi hơn 365 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Công ty mẹ là Tập đoàn Kido hiện đang sở hữu 87,3% vốn tại Vocarimex, tương đương nắm giữ hơn 106 triệu cổ phiếu VOC dự kiến sẽ nhận về khoảng 319 tỷ đồng từ đợt trả cổ tức của công ty con này.

Về tình hình kinh doanh của công ty, 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của KIDO soát xét ghi nhận đạt 564,6 tỷ đồng, tăng 12,7%. Nguyên nhân được phía KIDO lý giải là do tại thời điểm lập báo cáo tài chính chưa soát xét công ty chưa có đủ cơ sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của KIDO đạt 4.505 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Trước thuế, công ty báo lãi 755 tỷ đồng, tăng 77% so với nửa đầu năm 2022.

Bạn đang đọc bài viết "KIDO bị phạt và truy thu gần 21 tỷ đồng tiền thuế" tại chuyên mục PHÂN TÍCH.