Khải Hoàn Land sắp chào bán thêm 840 tỷ đồng trái phiếu

30/09/2023 13:08

Sau khi xin được kéo dài kỳ hạn đáo hạn cho một số lô trái phiếu của công ty, Khải Hoàn Land chia sẻ kế hoạch sẽ phát hành thêm trái phiếu trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp.

Cụ thể, Khải Hoàn Land sẽ phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, được chào bán riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng.

HĐQT công ty thống nhất giao và uỷ quyền cho bà Đinh Thị Nhật Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến phương án phát hành trái phiếu trên.

Trước đó, Khải Hoàn Land cũng chia sẻ kế hoạch chào bán 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định để phù hợp với tình hình thực tế. 

Thời gian dự kiến chào bán do HĐQT quyết định, phù hợp với thực tế và quy định pháp luật. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 1.800 tỷ đồng.

Khải Hoàn Land cho biết mục đích tăng vốn để góp 1.250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu, đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới Gò Găng tại Vũng Tàu.

Hồ sơ doanh nghiệp - Khải Hoàn Land sắp chào bán thêm 840 tỷ đồng trái phiếu

Khải Hoàn Land dự kiến góp 450 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để phát triển dự án.

Bên cạnh đó, góp 450 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đảm bảo một phần đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại Vĩnh Long. Song, cũng bổ sung vốn còn lại phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Trường hợp cổ phần không bán hết, HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo giá bán phù hợp tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn so với giá các nhà đầu tư đã tham gia đợt chào bán. 

Trong trường hợp không thu đủ số tiền từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác.

Tính đến ngày 30/6/2023, Khải Hoàn Land ghi nhận đang có 1.592 tỷ đồng nợ phải trả, bao gồm 782 tỷ đồng nợ tài chính.

Trong đó công ty ghi nhận vay ngân hàng gần 183 tỷ đồng và có tới 600 tỷ đồng vay nợ trái phiếu. Trên thị trường, doanh nghiệp có tiền lệ nhiều lần xin lùi thời gian đáo hạn trái phiếu, đồng thời điều chỉnh lãi suất tăng lên để nhận được sự chấp thuận của trái chủ cho “giãn nợ” trái phiếu.